Article

Quins establiments i activitats han de continuar suspesos i tancats al públic?

11 / 04 / 2020
El pròxim dilluns, 13 d’abril, s’aixeca la restricció laboral decretada el passat 29 de març i, per tant, moltes empreses podran tornar a l’activitat. Això no obstant, cal recordar que hi ha equipaments i activitats que continuen suspesos, d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

A continuació, recordem els equipaments i activitats que han de romandre suspesos i tancats al públic:

 • Museus.
 • Arxius.
 • Biblioteques.
 • Monuments.
 • Espectacles públics.


Esplai i diversió:

 • Cafè-espectacle.
 • Circs.
 • Locals d'exhibicions.
 • Sales de festes.
 • Restaurant-espectacle.
 • Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.


Culturals i artístics:

 • Auditoris.
 • Cinemes.
 • Places, recintes i instal·lacions taurines.


Altres recintes i instal·lacions:

 • Pavellons de Congressos.
 • Sales de concerts.
 • Sales de conferències.
 • Sales d'exposicions.
 • Sales multiús.
 • Teatres.


Esportius:

 • Locals o recintes tancats.
 • Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
 • Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
 • Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
 • Galeries de tir.
 • Pistes de tennis i assimilables.
 • Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables.
 • Piscines.
 • Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
 • Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
 • Velòdroms.
 • Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
 • Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables.
 • Poliesportius.
 • Pistes de bitlles i assimilables.
 • Salons de billar i assimilables.
 • Gimnasos.
 • Pistes d'atletisme.
 • Estadis.
 • Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.


Espais oberts i vies públiques:

 • Recorreguts de carreres pedestres.
 • Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
 • Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
 • Proves i exhibicions nàutiques.
 • Proves i exhibicions aeronàutiques.
 • Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.


Activitats recreatives:

De ball:

 • Discoteques i sales de ball.
 • Sales de joventut.
 • Esportiu-recreatives:
 • Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.


Jocs i apostes:

 • Casinos.
 • Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar.
 • Salons de joc.
 • Salons recreatius.
 • Rifes i tómboles.
 • Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
 • Locals específics d'apostes.

 

Culturals i d'oci:

 • Parcs d'atraccions, fires i assimilables.
 • Parcs aquàtics.
 • Casetes de fira.
 • Parcs zoològics.
 • Parcs recreatius infantils.
 • Recintes oberts i vies públiques:
 • Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.

 

Bars especials:

 • Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
 • Bars de copes amb actuacions musicals en directe.


D'hostaleria i restauració:

 • Tavernes i cellers.
 • Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
 • Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables.
 • Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
 • Bars-restaurant.
 • Bars i restaurants d'hotels, excepte per a donar servei als seus hostes.
 • Salons de banquets.
 • Terrasses

Així mateix, es recorda que l'article 10.1 del  decret  estableix que se supèn l'obertura al  públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, se suspendrà l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les quals s'estigui desenvolupant.

En funció de l'article 10.4 del RD 463/2020, i específicament de l'Ordre SND/257/2020, els allotjaments turístics han de romandre tancats fins que acabi l'estat d'alarma, tret d'aquells que s'estan utilitzant per serveis essencials per l'administració.

Quins establiments i activitats han de continuar suspesos i tancats al públic?
FacebookTwitterLinkedin