Artículo

Afectacions al comerç, serveis i restauració, entre d’altres, de les mesures de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica del Govern central

04 / 08 / 2022

04L’afectació al comerç de les mesures de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica del Govern central se centra en 5 punts compresos a l’article 29 del Reial Decret Llei 14/2022, de l’1 d’agost:

 • La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no podrà ser inferior a 27ºC i la dels recintes calefactats no serà superior a 19ºC, amb una humitat relativa entre el 30% i el 70%. Cal tenir en compte, però, que aquesta temperatura no ha de contravenir la legislació de salut laboral i, en concret, el Reial Decret 486/1997, que estableix que en els casos de treballs “lleugers” (aquells no sedentaris i requereixen esforç físic, com la càrrega de pes) la temperatura s’ha de mantenir entre els 14 i 25ºC. També cal tenir en compte que no és d’aplicació en aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir unes condicions ambientals específiques.
  Aquest punt entra en vigor el dia 10 d’agost.

Aquestes mesures s’han d’aplicar excepte en els casos en què hi hagi activitats no sedentàries. Això és així perquè el propi Reial Decret Llei diu que aquestes recomanacions s’han d’aplicar però respectant les normes específiques d’aplicació, en particular les de prevenció de riscos laborals. Convé tenir present que el Reial Decret 486/1997, estableix que la temperatura (dins del marc de mesures de prevenció de caràcter ambiental), serà en els centres de treball tancats quan siguin tasques sedentàries -les pròpies d’oficines o similars sense mobilitat- entre 17º i 27º, però, quan s’hi facin treballs lleugers serà entre 14º i 25º.

En aquest sentit, doncs, si les persones treballadores tenen mobilitat en el local -per exemple, algú que porta equipatges, o bé, un cambrer o cuiner o algú que es mou per dins de l'establiment i no està permanentment assegut a taulell-, al ser activitats no sedentàries, aniria a la limitació específica de 14-25, i per tant, la limitació de temperatura no seria aplicable.

 • Els establiments caldrà que informin, a través de cartells o pantalles visibles per als clients, de les mesures d’estalvi energètics que portin a terme, informació sobre la temperatura i humitat, obertura de portes i règim de revisió i manteniment dels equips de la instal·lació tèrmica.
  Aquest punt entra en vigor el dia 2 de setembre.
   
 • Cal que els establiments amb instal·lacions tèrmiques tinguin portes, amb un sistema de tancament automatitzat.
  Els comerços cal que ho tinguin implementat abans del 30 de setembre.
   
 • La il·luminació dels aparadors, cartelleria i anuncis s’han d’apagar a les 22h.
  Entra en vigor el dia 10 d’agost.
   
 • Totes les instal·lacions tèrmiques que tinguin obligació de complir amb les inspeccions d’eficiència energètica i que l’última inspecció s’hagi realitzat amb anterioritat de l’1 de gener del 2021, caldrà que en facin una abans de l’1 de desembre d’enguany. Aquestes inspeccions hauran d’incloure un informe de recomanacions per millorar, en termes de rendibilitat, l’eficiència energètica de la instal·lació inspeccionada.

Aquestes mesures estaran vigents fins a l’1 de novembre del 2023.

El comerç de proximitat demana que les mesures d’eficiència energètica siguin temporals i lamenta que s'hagin posat en marxa sense consens ni diàleg amb els diferents sectors afectats. Ens mostra a favor de l’estalvi energètic, però creu que les mesures anunciades pel Govern espanyol s’haurien d’haver fet tenint en compte les particularitats de les activitats empresarials implicades.

 

FacebookTwitterLinkedin