Compra a Girona
Shopping Girona

Actualitat

14/05/2020

Unes rebaixes amb aglomeracions en el petit comerç. Desconeixement absolut de la realitat del sector

El petit comerç associat lamenta el posicionament del Ministre de Sanitat del Govern de l’Estat espanyol en relació amb la prohibició de fer rebaixes als establiments físics, una decisió que evidencia el desconeixement de la realitat del sector i dels hàbits dels consumidors.

En primer lloc, i d’acord amb el pronunciament de l’autoritat catalana de la competència, la prohibició No compleix amb els criteris de proporcionalitat i mínima distorsió, atès que existeixen altres mesures menys restrictives de la competència per evitar aglomeracions de gent al comerç físic. I és clarament discriminatòria i trenca la neutralitat competitiva doncs situa injustificadament en un clar desavantatge el comerç físic respecte al canal de venda on-line.

En segon lloc, el posicionament del Govern evidencia un absolut desconeixement sobre la realitat del sector del petit comerç, atès que fa anys que les aglomeracions durant el període no es produeixen, almenys en el comerç de proximitat, atesa la lliberització del calendari.

En tercer lloc, el petit comerç considera els arguments de seguretat sanitària són injustificats ja que els establiments obriran les portes amb les mesures preventives totalment implantades per un ferm convenciment, per obligatorietat i principalment perquè volen oferir la seguretat i la confiança que el client i treballadors volen, es mereixen i hi tenen dret.

En quart lloc, aquesta mesura sembla especialment poc idònia en termes d’eficiència econòmica, si es té present que és molt possible que els establiments físics comptem amb abundant estoc de productes per liquidar, atesa la limitació en la mobilitat i el tancament temporal dels establiments esdevingut en les darreres setmanes. Més enllà del referit desequilibri entre canals de venda, no es pot desatendre el fet que aquesta previsió normativa perjudica especialment i directa el conjunt de consumidors, que es veuran negativament afectats per la manca d’ofertes i promocions.

Girona Centre Eix Comercial, representat per PIMEComerç i Foment Comerç se subscriu a la exigència de publicació per escrit del criteri interpretatiu pertinent per dotar de la seguretat jurídica necessària, amb la qual, el sector del comerç deixi d’estar en fals davant la possibilitat de realitzar rebaixes, ofertes i promocions.

Les declaracions del Ministre Illa, les quals prohibeixen la possibilitat de realitzar rebaixes en els establiments físics, entren en profunda contradicció amb la interpretació de la Disposició Addicional Segona de l’Ordre SND/399/2020 facilitada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del dia 12 de maig, tant al sector del comerç català, com a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

La premissa interpretativa era clara: “Sí que és possible dur a terme rebaixes i promocions en els establiments físics sempre que aquests estiguin en condicions d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries amb la finalitat d’evitar que es produeixin aglomeracions a conseqüència d’aquestes rebaixes o promocions. A l’interior dels establiments i locals comercials en tot cas cal complir amb les mesures establertes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, l’article del qual 10 regula la reobertura dels establiments comercials imposant un requisit d’aforament, així com les distàncies de seguretat que es preveuen entre venedor i clients o entre clients entre si.”

Aquesta situació no sols posa en relleu la falta d’unitat de criteri entre Ministeris, sinó que, alhora, posa de manifest el nul diàleg practicat per part del Ministeri de Sanitat amb un sector tan important per a aquest país, al qual, per a rematar, se’l deixa en clar desavantatge respecte a la venda online. És extremadament preocupant que es generin asimetries entre canals comercials. Tots han de poder realitzar rebaixes si es garanteixen els protocols de seguretat sanitària en la compra, com és el cas dels establiments associats a la nostra agrupació.

La principal comesa del comerç és justament cuidar dels seus clients i dels seus treballadors, i per a això, és indubtable que han d’aplicar-se totes les mesures sanitàries que garanteixin la seguretat suficient per a evitar l’extensió de la pandèmia. Però alhora, precisament el comerç, un dels sectors que està patint les més profundes conseqüències d’aquesta crisi del COVID-19, necessita suport i facilitat per a reprendre com més aviat millor el seu dinamisme comercial. 

Es tracta de reconstruir el país, no de retallar oportunitats en un moment en què el sector espera el suport de l’Administració.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

GIRONA CENTRE
EIX COMERCIAL
C. Bonastruc de Porta, 15 (edifici FOEG)
17001 Girona
Tel. 972 486 107 - 609 324 580
info@gironacentre.org
iglésiesassociats